X Fly
1284 Yamakita Yamakitamachi Ashigarakami
Kanagawa 258-0113
Japon